ALBANIAN ISLAMIC CULTURAL CENTER WISHES A HAPPY AND BLESSED MONTH OF RAMADAN TO ALL MUSLIMS AROUND THE WORLD.

Previous post

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page Guidance for Cleaning and Disinfection for COVID-19 For Houses of Worship March 12, 2020

Next post

WISHING YOU ALL A HAPPY AND A BLESSED EIDUL FITR UROJME FESTEN E BEKUAR TE FITR BAJRAMIT Lutemi që Fitr Bajrami t'ju sjellë gëzime të pakufizuara, të gjitha dëshirat tuaja të bëhen të realizohen në këtë ditë të shenjtë, Allahu ju bekofte ju dhe familjen tuaj, lutemi qe Allahu të pranojë veprat tuaja te mira, të falë mosbindjen dhe mëkatet tuaja dhe të lehtësojë vuajtjet e të gjithë individëve në të gjithë globin. Urime Fitr Bajrami i bekuar Allahu. Bajram Mubarak! Maj 24, 2020 May this Eid brings you unlimited joys, may all your wishes come true on this holy day, and may you and your family May Allah, God Almighty approve your kind deeds, forgive your disobedience and sins, and ease the suffering of all individuals around the globe. Eid Mubarak blessed by the grace of Allah. Eid Mubarak! May 24, 2020

abdallah

abdallah