Si te perfitojme me se miri nga Muaji Ramazanit.

 

Allahu i Plotfuqishëm na ka bekuar me kohë të veçanta të tilla si para-agimi (Sahar), me ditë të veçanta të tilla si te premten, dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes dhe Ditën e ‘Arafatit, me netë të veçanta, të tilla si i fundit dhjetë netë të Ramazanit dhe natën e fuqise dhe determinimit (nata e el-Kadr) dhe me muaj të veçanta si në muajin e Ramazanit.
Ramazani është muaji i nëntë në kalendarin Islam. Ai është muaji më i bekuar të vitit. Nga qe Ramazani është shume afer dhe ashtu siç pergatitemi me se miri per mysafirë te respektuar dhe te dashur ne ndermarrim masa qe të jemi te gatshëm për ti prite ata si eshte me se miri, ejani te bejme nje gje te tille me muajin e Ramazanit.. Më poshte do të përpiqemi për ti paraqitur disa këshilla praktike për të bërë te mundeshme shfrytezimin maksimal të kësaj kohe të bekuar. Ne mund të përdorim Ramazanin për të frymëzuar të personalitetit tonë në tri nivele:
Në nivel individual
Filloni ditën me disa rekate pas Syfyrit dhe para namazit të Sabahut.
Sigurohuni që të falni Sabahun me xhemat për t’u dhënë dritë të plotë në Ditën e Gjykimit se Profeti (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka premtuar atyre që falin sabahun në xhami.
Keni një detyrë të përditshme Kur’anin te lexoni (wird). Leximi i një xhuzi ‘(pjesë) është minimumi që mund të bëni në Ramazan. Nëse vërtetë nuk mundeni të lexoni ate, përpiqu për të lexuar sa më shumë që mundeni. Nëse ju keni një grup leximi pas sabahut, kjo do të ju ndihmojë shume për të lehtësuar kete detyrë.
Cakto për veten se detyrë te lexosh tefsir të një xhuzi ; per te ditur kuptimin e fjalorit dhe kontekstit te ajeteve.
Mundohuni të mos ngrëni shumë. Ndiqni Sunetin (një e treta për ushqim, një të tretën për ujë dhe një e treta për ajër). Kjo do të ndihmojë shumë për të qenë të vëmendshëm dhe të mos qenë letargjike/ i fjetur gjatë namazit te Taravive.
Sfidoni veten për të falur namazin Duha. Profeti a.s ka thënë se falja e ketij namazi bahet nga njerëzit e sinqertë dhe te devotshëm.
Çdo ditë në Ramazan, mësojnë vetes kuptimin e Emrave të Allahut të bukura.
Merrni një sy gjumë që të jetë në gjendje për të qëndruar të fokusuar gjatë Jacisë dhe lutjet Tarawih.

Unë do të doja të përfundojë këtë pjesë duke thënë se qëllimi përfundimtar i Ramazanit për një musliman është për të riorientuar dhe ridrejtuar interesat e tij / saj , per të ndryshuar gjërat që mbajnë zemrat te lidhura me jetën materiale.
Në nivel të Familjes

Disa nga hapat e përmendura më lart mund të bëhen me familjen, si grumbullimin pas namazit të Sabahut, duke lexuar Kur’anin etj
Konkursi Familja: Keni një garë e përditshme të cilën mund të marrë 10-20 minuta para akshamit. Beni një poster, pyesni çdo anëtar për të përgatitur një seksion në të postuesve, p.sh. një ajet me kuptim, një hadith me kuptim, një urtësi histori apo të shkurtër dhe një kuiz. Anëtarët e familjes mund të rrotullohen në seksione të ndryshme duke bërë çdo ditë. Është sugjeruar që prindërit të kujdesen e të shkruarit pyetjete kuizit dhe fëmijët të ndërmarrin përgatitjen e seksione tjera. Njëzet minuta para namazit të Akshamit (apo menjëherë pas ngrënies dhe para `Isha ‘), të gjithë anëtarët e familjes mblidhen dhe secili lexon seksionin e tij ose të saj me komente të shkurtër. Pastaj, beni shortin për të zgjedhur fituesin e ditës. Dhurata simbolike dhe surpriza do te ishin te dobijshme.
Dhuroni iftar tuaj: kushtoja një ditë të përgatisësh një Iftar më të mirë dhe dhuroje të afërmive tuaj ose të paktën ndane atë me ta. Nuk ka rëndësi nëse fqinji është një musliman apo jo. Ky është një shans i artë për të prezentuar ate me Islamin dhe te perfitoj nga frymëzimi i Ramazanit.
Nëse ju nuk mund ta bëni kete , atehere mund të zëvendësojë atë me një tabak të mesme me ëmbëlsira.
Zgjidhni një ditë ku ju mund të ftoni miqtë tuaj dhe shoket e fëmijëve tuaj për Iftar.
Krijo një program me pyetje dhe përgjigje në Ramazan, nëse mysafirët vijnë herët.

Në nivel të komunitetit

Shumica e komuniteteve myslimane në Perëndim kanë tubimet e tyre, në varësi të madhësisë së një popullsi të caktuar etnik. Në relativisht të vogla me madhësi komuniteteve myslimane, njerëzit priren të kenë një iftar të përditshme në qendër islamike, ku secili grup nga një vend i caktuar ofron iftar për të gjithë komunitetin. Merr pjese ne këto aktivitete kolektive.
Fto bashkë-punëtorëve tuaj jo-muslimane apo shokët e klasës në Qendrën dhe prezentoni me muslimanët tjer.
Zgjidhni një grup i të rinjve të fillojnë së bashku një projekt për të ndihmuar komunitetin në përgjithësi. Më poshtë janë disa sugjerime:
Ju mund të planifikoni për një mensë për të varfërit, duke përdorur xhamin dhe një automjet mobil.
Ju mund të ftoni një drejtues mysafir çdo të shtunë.
Ju mund të planifikoni për një aktivitet vetëm për nena dhe bijat, dhe një tjetër për baballaret dhe bijtë.
Agjerim –nje dite: një aktivitet ku ju kërkoni nga jo-musliman të interesuar të agjerojne qofte vetem një dite.

Në këtë mënyrë, ne do të kemi një muaj të frytshme në të gjitha nivelet të cilat në një mënyrë të reflektojnë natyrën gjithëpërfshirëse të Islamit. Kur ne praktikë disa ose të gjitha hapat e përmendura më lart për tridhjetë ditë, kjo tregon se të qenit pozitiv dhe produktiv është duke u bërë një zakon dhe një pjesë integrale e jetës tonë të përditshme.

Previous post

8th Grade Graduation June 18, 2012

Next post

Urime Muaji i Bekuar i Ramazanit

abdallah

abdallah

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *