01 Feb 2013

Dr. Omar Shahin at AICC

Dr. Omar Shahin at AICC Khutbah an a Just Ruler that world needs him.

0
26 Apr 2012

Khutbah

Dr. Tahir Mustaf Kukaj Premtimi i ynë Allahut dhe Premtimi i Allahut ndaj nesh. Falenderimi qoftë për Allahun xh.xh, salavatet dhe selami qofshin mbi Muhamedin a.s. si dhe mbi të gjithë ata qe ndoqen dhe ndjekun rrugen e tij deri ne diten e kijametit. Te nderuar vëllezër thotë Allahu xh.xh

0
12 Apr 2012

Islamic Wisdom

URTËSI ISLAME Tahir Kukaj Kush është mëkatar më i madh se sa ai qe i përmenden atij shenjat e Allahut dhe pastaj u largohet-ua kthen shpinen atyre.(Qur’an 32:22) Kur’ani të udhëzon duke të treguar sëmundjet tuaja dhe shërimet tuaja, sëmundjet tuaja janë mëkatet e shërimet janë kërkimi falje Allahut xh.xh.

0
11 Apr 2012

KHUTBAH

Tahir Mustaf Kukaj Premtimi i ynë Allahut dhe Premtimi i Allahut ndaj nesh. Falenderimi qoftë për Allahun xh.xh, salavatet dhe selami qofshin mbi Muhamedin a.s. si dhe mbi të gjithë ata qe ndoqen dhe ndjekun rrugen e tij deri ne diten e kijametit. Te nderuar vëllezër thotë Allahu xh.xh ne

0