26 Apr 2012

Islamic Wisdom/ Urtesi Islame

Tahir Kukaj Kush është mëkatar më i madh se sa ai qe i përmenden atij shenjat e Allahut dhe pastaj u largohet-ua kthen shpinen atyre.(Qur’an 32:22) Kur’ani të udhëzon duke të treguar sëmundjet tuaja dhe shërimet tuaja, sëmundjet tuaja janë mëkatet e shërimet janë kërkimi falje Allahut xh.xh. Nëse nuk

0
10 Apr 2012

Iman-Belief

BELIEFS I. The Islamic Creed “La ilaha illa Allah, Muhammadu Rasool Allah”-“There is no deity except God, Muhammad is the Messenger of God.” This simple statement of a Muslim’s basic beliefs is the starting point for all that follows. From this expression of belief in the Oneness and Uniqueness of

0