30 Apr 2012

Articles/ Contemporary

Një njeri, dy të vërteta Mr. Omer Kadriu Njeriu është qenie i cili orvatet të jetojë së më mirë në këtë botë, duke e haruar të vërtetën e cila e rrethon dhe e detyron që të mendojë edhe për një të vërtetë tjetër, e cila është më se reale. Për

0
11 Apr 2012

Articles

ALLAHU xh.sh. UNIVERSI DHE NJERIU Hafiz Dhulkarnejn Vardari “Nëse ai e ka thënë një gjë të tillë, atëherë ai thotë të vërtetën.” I thanë: “A “Ai (All-llahu) është që krijoj (pa kurrfarë shembulli) qiejt dhe tokën (e duke qenë i tillë), e si do të ketë Ai fëmijë kur nuk

0