18 Mar 2021

Inna lillahi Wa Inna Elayhi Raji’un Verily To Allah We Belong And Verily to Him We Shall Return (Noble Quran 2:156)

It is with great sorrow and sadness that Br. Ferid Bedrolls’ father, Br. Haki Bedrolli, passed away in Kosova today. He was a man of great honor and integrity; he leaves behind 10 children and several grandchildren. Whenever he visited AICC/MIS he pleasantly greeted people with his warm smile and

0
11 Apr 2012

Articles

Etika e shoqerimit dhe vellazerimit sipas Gazaliut Omer Musa Ai që është zhytur krejtësisht në dashuri ndaj Allahut, vazhdimisht dëshiron ta kënaqë Atë dhe dëshiron t’a takojë në Ahiret, edhe kur e do dikë tjetër, dashuria e tij do të trajtohej për hirë të Allahut. Themi kështu sepse është e

0
10 Apr 2012

Miku i Allahut

TË JESH MIKU I ALLAHUT XH.SH. Allahu xh.sh. na ka krijuar që ne ta adhurojm Atë. Ashtu siq na lajmëron Ai Fuqiploti në Kur’anin famëlartë ku thotë: – “Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.” Në qoftëse adhurojm Allahun xh.sh ashtu siç na

0