25 Jun 2020

Albanian Islamic Cultural Center Qendra Islame Kulturore Shqiptare

Qendra Islame Kulturore Shqiptare Të nderuar vëllezër dhe motra, Ne këtë Premte/Xhuma June 26, 2020 do të fillojmë të falim Namazin/Lutjet e Xhumasë në AICC. Ju lutemi shikoni udhëzimet. Dyert do të jenë të hapura 15 minuta para lutjes 1 pm.          ( 13:00) Ju lutemi shikoni Rregullat dhe rregulloret •

0
22 Apr 2020

ALBANIAN ISLAMIC CULTURAL CENTER WISHES A HAPPY AND BLESSED MONTH OF RAMADAN TO ALL MUSLIMS AROUND THE WORLD.

ALBANIAN ISLAMIC CULTURAL CENTER WISHES A HAPPY AND BLESSED MONTH OF RAMADAN TO ALL MUSLIMS AROUND THE WORLD.

0
16 Mar 2020

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page Guidance for Cleaning and Disinfection for COVID-19 For Houses of Worship March 12, 2020

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page Guidance for Cleaning and Disinfection for COVID-19 For Houses of Worship March 12, 2020 Interim Guidance for Large Gatherings and Public Spaces During the COVID-19 Outbreak March 13, 2020 cleaning_guidance_houses_of_worship (4)DOH_COVID19_LargeGatheringPublicSpaceGuidance_031320 (Final)  

0